සිලොන් ටුඩේ පේපර්ස් ආයතනයේ කළමණාකාරීත්වය ගෙන ඇති තීරණය පිළිබඳව නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ දැඩි අවධානය

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2012 ජූනි 211
මාධ්‍ය නිවේදනයයි

සිලොන් ටුඩේ පුවත් පතේ ප්‍රධාන කර්තෘවරයා ලෙස හා කර්තෘ මණ්ඩල අධ්‍යක්‍ෂ ලෙස ද කටයුතු කළ ලලිත් අලහකෝන් මහතා සහ කාටූන් ශිල්පි වසන්ත සිරිවර්ධන මහතා සේවයෙන් ඉවත් කිරිමට සිලොන් ටුඩේ පේපර්ස් ආයතනයේ කළමණාකාරීත්වය ගෙන ඇති තීරණය පිළිබඳව නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ දැඩි අවධානය යොමුවී ඇත.

අදාළ සිදුවීම පිළිබඳව ලලිත් අලහකෝන් මහතා අප වෙතද යොමු කර ඇති නිවේදනයට අනුව ඔහුගේ සේවය අවසන් කර ඇත්තේ වාචික දැනුම් දීමකින් පමණක් වන අතර මේ දක්වාම ඔහුට චෝදනා පත්‍රයක් හෝ සේවයෙන් ඉවත් කළ බවට ලිඛිතව කිසිඳු දැනුම් දීමක් කර ඇති බව නොපෙනේ. එමෙන්ම කාටුන් ශිල්පි වසන්ත සිරිවර්ධන මහතාගේ සේවය අවසන් කර ඇති ආකාරය ද යුක්ති සහගත කිරීමට ද සිලොන් නිවුස් පේපර්ස් ආයතනය කටයුතු කර නොමැත.

ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී සිටින හා මාධ්‍ය කර්මාන්තයේ අභිවෘද්ධිය මෙන්ම එහි විවිධත්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංවිධානයක් ලෙස ඒ පිළිබඳව අප තුළ ඇත්තේ දැඩි කනස්සල්ලකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය ආයතනයන් ආණ්ඩුවේ දැඩි ග්‍රහණයට නතු වෙමින් හා නිදහස් මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය දැඩි මර්ධනයකට ලක්ව ඇති මෙවන් මොහොතක මේ ආකාරයේ සිදුවීම් ඇතිවීම ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයට කිසිසේත්ම යහපත් තත්ත්වයක් නොවේ. එබැවින් අප මේ මොහොතේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ප්‍රකාශකයන්ගේ සංගමයෙන් හා කර්තෘ සංසදය ප්‍රමුඛ අනෙකුත් මාධ්‍ය සංවිධානයන්ගෙන් ද ඉල්ලා සිටින්නේ කර්තෘ මණ්ඩල නිදහස හා මාධ්‍ය හිමිකරුවන්ගේ අයිතීන් පිළිබඳව සිදු කරන සංවාදයක් තුළ සියළු පාර්ශවයන්ට එකඟවිය හැකි පොදු ප්‍රතිපත්තියකට පැමිණීමට කටයුතු කළ යුතුව ඇති බවය.

සුනිල් ජයසේකර                             ශ්‍යාමනී බොයිල්
ලේකම්                                             කැඳවුම්කරු
නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය                    නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය

2012.06.21

Advertisements