නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයට නව නිළධාරි මණ්ඩලයක්

FMM Logo
නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ, 2014/2015 වසර සදහා නව නිළධාරි මණ්ඩලය පසුගිය මැයි 30 වනදා, කොළඹ පුවත්පත් මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති මහසභාවේදී තෝරා පත් කර ගන්නා ලදි.

පහත දැක්වෙන්නේ එම නව නිළධාරි මණ්ඩලයයි.

කැදවුම්කරැ – සුනිල් ජයසේකර
ලේකම් – සම්පත් සමරකෝන්
භාණ්ඩාගාරික – සුජීව සෙනරත්
උපලේකම් – දිලීෂා අබේසුන්දර

විධායක කමිටුව

සමන් සී ලියනගේ
සීතා රංජනී
සී. දොඩාවත්ත
උදය කලුපතිරණ
බී.එම්. මුර්ෂිඩීන්
ආනන්ද ජයසේකර
ජයසිරි ජයසේකර
මංජුල බස්නායක
විරංජන හේරත්

භාරකරැවන්

සී.ජේ අමරතුංග
චූලවංශ සිරිලාල්

@FMM

Advertisements