දරීෂා බැස්ටියන්ස් සහ ආතර් වාමනන් මාධ්යයවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට වහා පියවර ගත යුතුයි.

cropped-cropped-logo-final1.jpg

05-07-2018

මාධ්‍ය නිවේදනය

නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස්  හි පළ වූ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ මූල්‍ය ගනුදෙනු පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් ගවේෂණාත්මක  ලිපියක් පදනම් කරගනිමින්, ඒ සඳහා  පහසුකම් සැලසුවේයැයි කියන දරීෂා බැස්ටියන් සහ ආතර් වාමනන්  යන දේශීය මාධ්‍යවේදීන්  නම් කරමින් කාංචන විජේසේකර මන්ත්‍රීවරයා විසින් සිදුකරන ලද ප්‍රකාශය එම මාධ්‍යවේදින්ට අනියමින් සිදුකරන ලද තර්ජනයක් ලෙස සලකන  නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට වහා පියවර ගන්නා ලෙස සියලු වගකිවයුතු පාර්ශව වලින් ඉල්ලා සිටී.

එම ප්‍රකාශය මගින් ජනමාධ්‍යවේදියෙකු සතු අනුලංගනීය අයිතියක් වන තොරතුරු ලබා දීම සහ  ගවේෂණයට සහය වීම යන අයිතීන් අභියෝගයට ලක්කර තිබේ.   එය ඔවුන් දෙදෙනාගේ වෘත්තිමය කටයුතු වලට බාධා කිරීමක් මෙන්ම ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාවට ද  තර්ජනයකි.

මෙම සිදුවීමට අදාල නිව්යෝක් ටයිම්ස් හි ලිපියේ අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් ගැටලුවක් පවතීනම්  හිටපු ජනාධිපතිවරයා හෝ ඔහුගේ පාර්ශ්වයට ඒ සඳහා මැදිහත් විය හැකි නියමානුකූල ක්‍රමවේද තිබියදී මෙලෙස හැසිරීම මාධ්‍ය නිදහසට එල්ල කළ තර්ජනයක් ලෙසද අපට සැලකීමට සිදුවේ.

ජනමාධ්‍යවේදීන්ට හා ඔවුන්ගේ වෘත්තිමය කටයුතු වලට කුමන හෝ පාර්ශව විසින් බාධා එල්ල කිරීම බිහිසුණු පෙරනිමිත්තක් ලෙස සලකන  නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය මෙම මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනාගේ ජීවිත ආරක්ෂාව  තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අදාළ සියලු   පාර්ශව වලින් ඉල්ලා සිටී.

 

 

 

 

සි.දෙඩාවත්ත

කැදවුම්කරු

 

දිලීෂා අෙබ්සුන්දර

              ෙල්කම්

Advertisements