නෙත් එෆ්. එම් බැලුම්ගල වැඩසටහනට තොරතුරු දුන් පාර්ශවවලට පොලීස් බලපෑම් එල්ලවීම.

cropped-cropped-logo-final1.jpg

05-07-2018                             මාධ්‍ය නිවේදනය.

පාලිත තෙවරප්පෙරුම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධ සිද්ධියක් පිළිබඳව නෙත් එෆ්.එම් ගුවන්විදුලියේ බැලුම්ගල වැඩසටහනෙන් ප්‍රචාරය කිරීමෙන් අනතුරුව එම වැඩසටහනට තොරතුරු ලබා දුන් පාර්ශවකරුවන් වෙත කොල්ලුපිටිය පොලීසිය බලපෑම් එල්ල කරන බව නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයට වාර්තා වී තිබේ.   නෙත් එෆ්.එම් සඳහන් කරන පරිදි අදාල වැඩසටහනට තොරතුරු ලබා දුන් අය පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා එම ආයතනයෙන් තොරතුරු විමසා ඇති අතර මූලාශ්‍ර හෙලි නොකිරීමේ පදනම මත ඒවා ලබා දී නැත.

ඉන්පසු කිසියම් ආකාරයකින් කොල්ලුපිටිය පොලිසිය නෙත් එෆ් එම් දුරකථන ඇමතුම් ලබා දුන් ශ්‍රාවකයින්  ගණනාවකගේ දුරකථන ඇමතුම් විස්තර ලබා ගෙන ඒ අනුව එම ශ්‍රාවකයින් පොලිසියට කැදවා ඇති බව නෙත් එෆ් එම් කියයි. එම දුරකථන ඇමතුම් විස්තර ලබා ගත් ආකාරය ගැටළුකාරී බව නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ නිරික්ෂණයයි. මෙහිදී පොලිසිය ක්‍රියාකර ඇති ආකාරය පිළිබදව ජනමාධ්‍ය ආචාර ධර්ම වලට මෙන්ම නිතීමය ක්‍රියාපටිපාටියට ද පටහැනි බව පෙනේ.

මෙම සිදුවීම සිය මූලාශ්‍ර ආරක්ෂා කරගැනීමට මාධ්‍ය ආයතනයක් සතු අයිතිය උල්ලංඝනය කළ අවස්ථාවක් ලෙස නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය සළකයි. වඩාත් බරපතල කාරණය වන්නේ ජනමාධ්‍යයකට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම ප්‍රශ්න කිරීම තුළින් පුරවැසියා සතු භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ ව්‍යවස්ථාපිත අයිතියට බලපෑම් කිරීමයි.

කිසියම් මාධ්‍ය අන්තර්ගතයකට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක් හෝ මත දැක්වීමක් ඇතිනම් කළ යුත්තේ පිළිතුරු දීමේ අයිතිය භාවිතා කිරීමෙන් ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමයි. එසේ තිබියදී බලපෑම් එල්ල කිරීම කිසිසේත්ම සිදුනොවිය යුත්තක් සේ දකින නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය  සළකන්නේ මෙම සිදුවීම මාධ්‍ය නිදහස හා අදහස් දැක්වීමේ පුරවැසි අයිතිය සීමා කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙසටයි. එබැවින් මෙම සිදුවිම  පිළිබද පුළුල් පරික්ෂණයක් පවත්වන ලෙසට නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය වගකිව යුතු සියළු පාර්ශව වලින් ඉල්ලා සිටියි.

සී.දොඩාවත්ත                                                                              

දීලීෂා අබේසුන්දර

ලේකම්

කැඳවුම්කරු

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements